10 dní poslechové metody, které mohou pomoci.
Poslechový trénink dle Dr. Guye Berarda

AIT auditory integration training - 10 dní, které mohou pomoci

AIT (auditory integration training) je metoda, která byla vyvinuta francouzským lékařem Guy Berardem původně k řešení jeho vlastní progresivní ztráty sluchu.

Později zjistil, že tato metoda je účinnou pomocí při nápravách hypersenzitivity na zvuky, specifických vývojových poruch učení (zvláště dyslexie, vývojové dysfázie), ADD, ADHD, autismu, logopedických potížích a psychických problémů.

AIT není zázračným lékem,

ale může být důležitou součástí v řešení problémů dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.

AIT metoda například pomáhá:

Kdy AIT pomáhá