Trénink AIT

Hlavní princip tréninku je „masáž“ a „podnícení“ poslechového mechanismu. Tato akce přístroje způsobuje „poslechovou gymnastiku“. Jak přístroj alternuje mezi vysokými a nízkými frekvencemi, ucho odpovídá na tento přepínací signál zlepšením funkce.

AIT trénink = 10 dnů, 20 x 30 minut.

1 den 2 x 30 minut terapie, mezi nimiž je pauza alespoň 3 hodiny. 

Trénink probíhá v příjemném domácím prostředí, které je plně vybaveno pro účely terapie. Během tréninku doporučujeme přítomnost rodiče. Během terapie může dojít  k změnám nálad, k zvýšené únavě, k bolesti hlavy, k vyzývavému chování, ke změně spánkových rytmů atd. Jak můžete tyto projevy eliminovat?

Všechny tyto změny jsou pouze dočasné a v krátké době po skončení terapie odezní. Zároveň jsou důkazem, že terapie na dítě působí. K zlepšení v různých oblastech pak dochází v průběhu dalších 4 měsíců. Změny jsou postupné a je dobré si je zaznamenávat. Někdy dochází ke zlepšení již během terapie. Výsledky terapie a reakce dítěte během ní jsou vždy velmi individuální! Je velmi důležité sledovat oblasti, ve kterých dochází k pozitivním změnám a v těchto oblastech dítě dále rozvíjet -  ve škole i doma.

Jaká jsou obecná doporučení k absolvování AIT tréninku