Co na AIT říkají rodiče

Má více energie. Není tak roztržitý jako předtím. Čtení je pro ni mnohem příjemnější. Jeho rukopis se zlepšil. Zvládá rychleji domácí úkoly. Navazuje vztahy s ostatními dětmi. A to není vše.

Rodiče dětí, jejichž dětem AIT pomohlo, nebo pomáhá, obvykle pozorují tato zlepšení a změny:

  • snížení sluchové citlivosti
  • snížení hypersensitivity obecně
  • zlepšení slovní zásoby, výslovnosti a celkové zlepšení komunikačních dovedností
  • zlepšení pozornosti
  • zlepšení sociálních dovedností
  • zlepšení tinitus
  • snížení hyperaktivity
  • klidnější chování, snížení podrážděnosti, snížení impulsivity, lepší nálada 
  • zlepšení koordinace a balance
  • zlepšení v kresbě a v psaní

Ana Paula z Mexika s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra)
Když jí byli 3 byla úplně neverbální, nerozumněla pokynům a nenavazovala vztahy. Po ukončení tréninku měla slovní zásobu 15 slov a dokázala dělat dvouslovní spojení. Během následujícího roku se její slovní zásoba i porozumnění výrazně zlepšilo. Celý příběh ZDE.

Chlapec  6 let z Cape Town s koktáním
Po prvních pěti dnech
AIT se koktání měnilo spíše v zaváhání. Po třech měsících vymizelo a objevovalo se pouze při velkém rozčílení, či při velké nervozitě. Trénink AIT pak absolvoval ještě jednou. Dnes je již teenager a koktání se u něj již neobjevuje. Celý příběh ZDE.

Chcete také zkusit AIT? Neváhejte. Jsme tu pro vás