O metodě AIT

Auditory Integration Training s použitím Filtered Sound Training vybavení, je metoda, která využívá elektronicky modulovanou hudbu pro zlepšení sluchových mechanismů a odstranění překážek ve vývoji sluchového zpracování.

AIT (auditory integration training) je metoda, která byla vyvinuta francouzským lékařem Guy Bérardem původně k řešení jeho vlastní progresivní ztráty sluchu. Ten později zjistil, že tato metoda je účinnou pomocí při nápravách hypersenzitivity (přecitlivělosti) na zvuky, specifických vývojových poruch učení (zvláště dyslexie, vývojové dysfázie), ADD, ADHD, autismu, logopedických potížích a psychických problémů. Vhodná je též u dětí s problémovým chováním (poruchy chování, agresivita atd.) a u dětí se slabými sociálními dovednostmi.

Jedná se o metodu, která využívá elektronicky modulovanou hudbu pro zlepšení sluchových mechanismů a odstranění překážek ve vývoji sluchového zpracování.
Zdá se, že anomálie ve sluchu jsou kořenem problémů mnohých potíží v učení. Problémy sluchu mohou být kvalitativního charakteru – problémy v rozlišení různých frekvencí, některé zvuky mohou být slyšeny lépe než jiné (souhlásky - samohlásky), problém v lateralitě. Jednoduše a logicky – když dítě nemůže správně slyšet, nemůže dobře reprodukovat a správně reagovat. Pomocí sluchového tréninku, dochází ke stimulaci a k nápravě sluchového zpracování, které  má pak vliv i na ostatní oblasti vývoje. Pomocí AIT dochází ke stimulaci  nejen sluchových svalů a nervů v uchu, ale celé sluchové dráhy až po příslušná mozková centra. 

AIT není zázračným lékem, ale může být důležitou součástí v řešení problémů dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. 

AIT získala podporu od ARI (Autism research institute). Účinnost a bezpečnost metody je podpořena 28 studiemi, které můžete najít na stránkách AIT INSTITUTE, FILTERED SOUND TRAINING, GEORGIAN INSTITUTE

O poznatcích doktora Berarda se můžete dočíst v knize „Hearing equals behaviour“.

V knize „The Sound of Miracle“ popisuje Annabel Stehli osobní příběh, který prožila se svou dcerou a to jak ovlivnil poslechový trénink jejich životy.