Je metoda vhodná pro moje dítě?

Pokud si kladně odpovíte na následující otázky, pak vězte, že metoda AIT je pro vaše dítě vhodná.

Každé dítě je originál. Jisté signály upozorňující na možnou dysfunkci, se ale shodují. U nás to byly zřejmé problémy s rozlišování podobně znějících slov, pomalý vývoj řeči, nesoustředěnost. 
Následující otázky vám mohou pomoci zjistit, jestli je poslechová metoda pro vás vhodná. 

Vaše dítě je:

 • nesoustředěné, zasněné, ukvapené, impulzivní, hrubé, často unavené 
 • problémy s řečí, výslovností, vyjadřováním, s komunikací, špatně formuluje své požadavky, nedokáže  převyprávět příběh, ostatní mu nerozumí
 • problémy se vztahy, zvláště s vrstevníky, nevhodné a nepřiměřené chování
 • vypadá, že nerozumí pokynům, nereaguje na ně, reaguje se zpožděním, pokyny musíte opakovat, instrukce  vykonává chybně, často zapomíná, co jste mu řekli, reaguje neadekvátně, „jinak“ než ostatní děti, chování se  může zdát vyzývavé, „nenormální“
 • problémy s koordinací, často zakopává, často se o něco opírá
 • problémy s kresbou, nechce malovat, kresba se mu nevede, nevidíte pokrok v kresbě
 • problém s rozlišením hlásek (náslech hlásek ve slově – např. nerozezná první a poslední hlásku ve slově maminka), má problémy se čtením, s porozuměním textu
 • je citlivé na zvuky, vadí mu hluk, určité tóny
 • je pomalé, špatně zpracovává informace
 • má/mělo časté ušní infekce
 • problémy s lateralitou (pravá – levá)

Kdy naopak není metoda AIT vhodná?

Bylo vypracováno několik studií, které vycházely z klinického testování a které zároveň podpořily účinnost a bezpečnost metody AIT.  Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Trénink AIT není doporučován u pacientů se schizofrenií.

Metoda AIT není vhodná u dětí, které prodělávají akutní ušní infekci (i jakékoli jiné infekční onemocnění). Po odeznění infekce je možné v terapii opět bezpečně pokračovat.

I když neexistuje žádná studie, která by  prokázala negativní účinky AIT na epilepsii (nikdy nebylo zaznamenáno zhoršení po absolvování tréninku), tak u dětí s touto diagnózou, vyžadujeme písemný souhlas ošetřujícího neurologa.