Kdy AIT pomáhá

Změny po AIT jsou vždy velmi individuální. Někdo zaznamená dramatické, někdo menší změny. U někoho jsou změny patrné ihned po AIT, u jiného se mohou projevit do 4 měsíců po absolvování tréninku.

Metoda AIT není zázračným lékem, ale může být důležitou součástí v řešení problémů dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.

  • pomáhá ke zmírnění sluchové hypersenzitivity
  • napomáhá ke zlepšení sluchové paměti
  • redukuje projevy případných specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysfázie, dyslálie)
  • je vhodná jako podpůrná terapie u dětí s ADD, ADHD, autismem, pervazivní vývojovou poruchou, poruchami smyslového vnímání a u  ostatních poruch neurologického charakteru
  • pomáhá při odstraňování logopedických obtíží
  • přispívá k rozvoji komunikačních dovedností
  • přispívá ke zlepšení koordinace oko-ruka, ke zlepšení grafomotoriky a celkové koordinace
  • zmírňuje psychické problémy
  • podporuje správný rozvoj sociálních dovedností, tlumí projevy podrážděnosti a agrese
  • pomáhá vytvářet správné naslouchací návyky, které souvisejí  se školní úspěšností

Pokud jsou dodržovány zásady (neposlouchání hlasité hudby a nepoužívání sluchátek na poslech hudby po ukončení AIT) a v těle neexistuje nějaký jiný metabolický problém, jsou změny trvalého charakteru. Ke snížení benefitu z AIT může dojít, pokud dítě prodělá po absolvování AIT ušní infekci.

Chci AIT vyzkoušet. Co to obnáší?